stadgar för Bofors Fritid

§ 13 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande samt ett antal ledamöter enligt årsmötets beslut, antalet bör vara minst 7.

Ordförande och kassör väljs för vardera två år, med det ena valet det ena året och det andra valet året därpå.

Ordinarie ledamöter väljs för två år med halva antalet varje gång.

Suppleanter väljs för ett år.

Styrelsen har mandat att utöver detta adjungera lämplig(a) person(er).

Läs mer om stadgarna för Bofors Fritid >>

 

 

 

 

 

om oss

Bofors Fritid är, sedan 2007, en fristående ekonomisk idrottsförening för anställda i företag på Bofors och Björkborns industriområde. Idag är våra medlemsföretag; Saab Dynamics AB, Nobeli Business Support, Saab Bofors TestCenter,  Eurenco, Prevas, Chematur Engineering, Booforsen AB, Nammo LIAB, FeelGood och CWR Engineering Inter AB. Föreningen erbjuder sina medlemmar förmånliga rabatter på olika träningsställen i Karlskoga samt chans att delta i olika tävlingar runt om i Sverige. Exempel på aktiviteter under ett år är Värruset, Bowlingkväll, Blodomloppet, Skidtävlingar, Boulekväll, Fiske och Golfmästerskap.

För att vi ska kunna ordna med rabatter på olika träningsställen och för att kunna delta i olika mästerskap tar vi en medlemsavgift på 150 kr/år (2018). Om du ännu inte är medlem kontakta Maria Gustafsson, telefon 82051 eller skicka ett mail till info@boforsfritid.se, för att få ditt medlemskort.

Hör gärna av dig med intressanta förslag till vår verksamhet. Målsättningen är ju att du som är medlem ska trivas med verksamheten och känna dig delaktig, kanske som grenansvarig eller medlem i styrelsen? Nya idéer är alltid välkomna!

Följ vår verksamhet på hemsidan eller på anslagstavlor på ditt företag. För våra pensionärer finns information på anslagstavlorna på Coop (Prix) och Kronhallen (Gesällgatan).